Поруч із булінгом (цькуванням) великою проблемою в Україні є домашнє насильство.  

Верховна Рада України 20 червня 2022 року ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульську конвенцію). 

Документ розроблено на виконання заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським  співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з метою  запобігання насильству стосовно жінок, домашньому насильству та боротьбу  із цими явищами. 

Конвенція є першим міжнародним законодавчим актом, що передбачає  захист прав жінок. Метою документу є захистити жінок від усіх форм  насильства та дискримінації, боротися за рівність між жінками й чоловіками,  розробляти політику та заходи для захисту всіх жертв насильства й надання їм  допомоги. Україна приєдналася до конвенції у 2011 році. 

Ратифікація Стамбульської конвенції запроваджує важливі механізми  запобігання і протидії насильству: зобов’язання допомоги, створення притулків, організація гарячих ліній, надання компенсацій постраждалим, криміналізація видів насильства тощо. 

З метою виконання законодавчих вимог Закону України «Про  запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року №  2229, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text

Інформацією щодо захисту прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права можна знайти за  посиланням: https://minjust.gov.ua/m/str_19188